Fulbright Lektorka: Test-First Dizajn

Zbierka stránok zo seminárov na Komenského Univerzite v Bratislave, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a Karlovej Univerzite v Prahe.Informácie o materiáloch pre naše vyučovanie


Naposledy prerobená 21-ho novembra 2011